Tuulivoima on kotimaista ja uusiutuvaa sähköntuotantoa parhaimmillaan. Se on puhtaan energian osa-alue, jossa Suomella on runsaasti potentiaalia. Tuulivoiman käyttö vähentää merkittävästi hiukkaspäästöjä, ilmastopäästöjä ja veden kulutusta. Lisäksi sillä on vaikutusta tuontisähkön tarpeeseen, energiaomavaraisuuteen ja kauppataseeseen. Tuulivoima on myös turvallinen energiamuoto.

Tuulivoimatekniikka kehittyy jatkuvasti. Tehokkuus paranee uusien modernien voimaloiden myötä. Tuulivoima onkin yksi kustannustehokkaimmista uusiutuvan energian muodoista. Lisäksi tuulivoimalla on merkittävä paikallinen työllistävä vaikutus, joka parantaa maaseudun elinvoimaa.

Tuulivoima herättää paljon keskustelua, mutta 81% suomalaisista sanoo, että tuulivoimaa tarvitaan lisää.

Tuulivoimatuotanto

TuuliWatti kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueille. Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

Alla olevassa graafissa on esitetty TuuliWatti Oy:n tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kk ajalta.

Kokonaistuotanto juuri nyt

29.3.2017 22:00

67,72 MW

Tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kk ajalta

  3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017
  61278 MWh 52315 MWh 36739 MWh 46788 MWh 35016 MWh 72107 MWh 51988 MWh 56050 MWh 103206 MWh 122981 MWh 131342 MWh 67043 MWh
KITKIAISVAARA 5350 MWh 5205 MWh 3538 MWh 5692 MWh 3295 MWh 5892 MWh 5306 MWh 4361 MWh 9343 MWh 12617 MWh 12847 MWh 5126 MWh
HALMEKANGAS 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 901 MWh 1516 MWh
OLHAVA2 2265 MWh 2048 MWh 1303 MWh 1880 MWh 1054 MWh 2689 MWh 1826 MWh 1705 MWh 2877 MWh 3301 MWh 3522 MWh 1847 MWh
MUSTILANKANGAS2 8804 MWh 7196 MWh 5397 MWh 6650 MWh 4718 MWh 10281 MWh 5556 MWh 6973 MWh 13208 MWh 13566 MWh 14694 MWh 7401 MWh
MUSTILANKANGAS1 8864 MWh 7707 MWh 5348 MWh 6704 MWh 4350 MWh 9938 MWh 6849 MWh 6983 MWh 12603 MWh 13184 MWh 14179 MWh 7411 MWh
SIMO 4105 MWh 3265 MWh 1989 MWh 3226 MWh 1800 MWh 4681 MWh 3631 MWh 2890 MWh 4883 MWh 5898 MWh 6524 MWh 2903 MWh
PEITTOO 8818 MWh 7826 MWh 5228 MWh 6554 MWh 6068 MWh 10674 MWh 7507 MWh 10010 MWh 16048 MWh 16873 MWh 15993 MWh 9401 MWh
TERVOLA 6717 MWh 5470 MWh 4240 MWh 2505 MWh 3497 MWh 6964 MWh 5889 MWh 4395 MWh 6788 MWh 10891 MWh 10853 MWh 4176 MWh
LEIPIO2 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 256 MWh 1469 MWh 8919 MWh 12737 MWh 15600 MWh 8257 MWh
JANESKEIDAS 5993 MWh 4892 MWh 4116 MWh 4793 MWh 4056 MWh 6938 MWh 5206 MWh 7086 MWh 10088 MWh 10477 MWh 10223 MWh 5637 MWh
MARYNUMMI 1399 MWh 1320 MWh 687 MWh 1315 MWh 1355 MWh 1795 MWh 1231 MWh 2356 MWh 2670 MWh 2862 MWh 2149 MWh 1604 MWh
PORI 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 256 MWh 1077 MWh 654 MWh 1074 MWh 744 MWh
MUSTILANKANGAS3 0 MWh 0 MWh 0 MWh 237 MWh 822 MWh 2296 MWh 1400 MWh 1652 MWh 3222 MWh 6445 MWh 7484 MWh 3859 MWh
LEIPIO 3704 MWh 2863 MWh 1851 MWh 2722 MWh 1515 MWh 3768 MWh 2634 MWh 2103 MWh 4492 MWh 5413 MWh 6204 MWh 2466 MWh
OLHAVA 5257 MWh 4522 MWh 3041 MWh 4510 MWh 2488 MWh 6191 MWh 4700 MWh 3812 MWh 6988 MWh 8064 MWh 9095 MWh 4695 MWh

Kysymyksiä tuulivoimasta

Tuuleeko Suomessa tarpeeksi?

Suomessa vallitsevat tuuliolot ovat varsin hyvät tuulivoiman tuottamisen kannalta. Tuulen vuotuinen keskinopeus vaihtelee paikasta riippuen 6,5–10 m/s välillä. Koska tuulennopeus kasvaa korkeammalle mentäessä, mitä suurempi voimala on kooltaan sen parempiin tuulioloihin se sijoittuu. Suomessa hyvillä sijoituspaikoilla tuuliolot ovatkin selvästi paremmat kuin sisämaan tuulivoimasta tunnetussa Saksassa.

Vievätkö tuulivoimalat paljon tilaa?

Tuulivoimalat vaativat hyvin vähän maa-alaa verrattuna niiden tuottamaan tehoon. Tuulipuiston kokonaispinta-alasta vain pari prosenttia kuluu itse voimalaan perustuksineen, yhdysteihin, muuntamoihin ja huoltorakennuksiin. Euroopan Tuulienergiayhdistys EWEA on laskenut, että 10 % Euroopan sähköntarpeesta pystyttäisiin tuottamaan pinta-alaltaan Kreetan saaren kokoisella alueella.

Miten tuulivoiman ääni otetaan huomioon suunnittelussa?

On totta, että tuulivoimalat pitävät ääntä. Jotta taattaisiin asuinmukavuus tuulivoimapuiston läheisyydessä asuville, voimalaitoksen sijoittelussa otetaan huomioon riittävä melusuojaetäisyys. Kaikki tuulipuistot on rakennettu ja rakennetaan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen ja määräyksien mukaan.

Paljonko Suomessa on tuulivoimaa?

Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, jotka tuottivat vuonna 2014 1,3 % Suomessa kulutetusta sähköstä. Suomen tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä selvästi nykyisestä.

Miten kunta ja paikalliset asukkaat hyötyvät tuulivoimasta?

Kuten teollisista investoinneista yleisestikin, myös tuulivoimapuiston rakentamisesta on hyötyä sijoituspaikkakunnalle. Tuulivoiman rakennettaessa syntyy työpaikkoja. Sen lisäksi tuulivoimapuistolle maataan vuokranneet maanomistajat saavat vuokratuloja. Tuulivoimalan aloitettua kaupallisen toiminnan kunta saa verotuloja kiinteistöveron ja mahdollisten yhtiöverojen muodossa.

Mistä muodostuvat tuulivoiman kustannukset?

Tuulienergian kustannukset koostuvat investointikustannuksista sekä vuotuisista käyttö- ja huoltokustannuksista. Tuotot puolestaan ovat riippuvaisia sähköntuotannosta. Sähköntuotanto riippuu tuulivoimalaitoksen tyypistä ja tuulennopeudesta. Myös tuulivoimalaitoksen eliniällä ja diskonttauskorolla on vaikutusta tuottoihin. Mitä suurempi tuulivoimapuisto on sitä edullisempaa sen ylläpito on.

Paljonko investoinneista jää Suomeen?

Tuulivoiman investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksista elinkaaren aikana jää 59% hyödyttämään suomalaista elinkeinoelämä (TEM, 2015).

TuuliWatin tuulivoimatuotanto lukuina

TuulipuistoValmisVoimaloitaTeho MWYht. MW
Pori Tahkoluoto2009133,00
Simo Onkalonperä-Putaankangas20136318,45
Ii Olhava20138324,60
Tervola Varevaara201310330,75
Simo Leipiö201344,518,00
Ii Olhavan laajennus201333,39,90
Pori Peittoo2014124,554,00
Tornio Kitkiäisvaara201484,536,00
Salo Märynummi20152510,00
Kalajoki Mustilankangas2015, 2016283,392,40
Siikainen Jäneskeidas201583,326,40
Yhteensä:90 323,5
Vastaa:
MWh/vuosi1.000.000
Suomen 2020 tuulivoimatavoitteesta16,7 %
Kerrostaloasunnon sähkönkulutus kpl460.000
Energialaskun vähenemä per elinkaari1.200 milj. €
CO2-vähenemä695 milj. kg/v