Tuulivoima on kotimaista ja uusiutuvaa sähköntuotantoa parhaimmillaan. Se on puhtaan energian osa-alue, jossa Suomella on runsaasti potentiaalia. Tuulivoiman käyttö vähentää merkittävästi hiukkaspäästöjä, ilmastopäästöjä ja veden kulutusta. Lisäksi sillä on vaikutusta tuontisähkön tarpeeseen, energiaomavaraisuuteen ja kauppataseeseen. Tuulivoima on myös turvallinen energiamuoto.

Tuulivoimatekniikka kehittyy jatkuvasti. Tehokkuus paranee uusien modernien voimaloiden myötä. Tuulivoima onkin yksi kustannustehokkaimmista uusiutuvan energian muodoista. Lisäksi tuulivoimalla on merkittävä paikallinen työllistävä vaikutus, joka parantaa maaseudun elinvoimaa.

Tuulivoima herättää paljon keskustelua, mutta 81% suomalaisista sanoo, että tuulivoimaa tarvitaan lisää.

Tuulivoimatuotanto

TuuliWatti kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueille. Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

Alla olevassa graafissa on esitetty TuuliWatti Oy:n tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kk ajalta.

Kokonaistuotanto juuri nyt

22.1.2018 22:01

54,19 MW

Tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kk ajalta

  1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017
  131342 MWh 67114 MWh 116370 MWh 91213 MWh 81520 MWh 66055 MWh 58794 MWh 99181 MWh 67432 MWh 102707 MWh 142342 MWh 123808 MWh
KITKIAISVAARA 12847 MWh 5126 MWh 8888 MWh 7688 MWh 7096 MWh 5192 MWh 4698 MWh 7019 MWh 5486 MWh 7680 MWh 9099 MWh 5761 MWh
HALMEKANGAS 901 MWh 1516 MWh 6213 MWh 9434 MWh 8279 MWh 5715 MWh 5430 MWh 8804 MWh 5865 MWh 9201 MWh 12693 MWh 9662 MWh
OLHAVA2 3522 MWh 1847 MWh 3130 MWh 2546 MWh 2177 MWh 1427 MWh 1317 MWh 2359 MWh 1512 MWh 1947 MWh 3205 MWh 2496 MWh
MUSTILANKANGAS2 14694 MWh 7401 MWh 11910 MWh 7713 MWh 7698 MWh 5807 MWh 4842 MWh 9103 MWh 5250 MWh 7801 MWh 12241 MWh 11237 MWh
MUSTILANKANGAS1 14179 MWh 7411 MWh 11768 MWh 7855 MWh 7415 MWh 5903 MWh 4641 MWh 8791 MWh 5398 MWh 7716 MWh 12031 MWh 10905 MWh
SIMO 6524 MWh 2903 MWh 5390 MWh 4057 MWh 3339 MWh 2276 MWh 2118 MWh 3688 MWh 2389 MWh 3799 MWh 5838 MWh 4239 MWh
ONKALO2 0 MWh 71 MWh 312 MWh 698 MWh 1738 MWh 1511 MWh 1431 MWh 2504 MWh 1709 MWh 2524 MWh 3835 MWh 3044 MWh
PEITTOO 15993 MWh 9401 MWh 14879 MWh 9048 MWh 5224 MWh 6208 MWh 5727 MWh 8845 MWh 6644 MWh 12023 MWh 13201 MWh 15414 MWh
SARVANKANGAS 0 MWh 0 MWh 0 MWh 1422 MWh 4431 MWh 4935 MWh 5586 MWh 11032 MWh 6635 MWh 10058 MWh 15513 MWh 14620 MWh
TERVOLA 10853 MWh 4176 MWh 9111 MWh 7132 MWh 6559 MWh 4914 MWh 4184 MWh 6759 MWh 4654 MWh 6828 MWh 9794 MWh 6279 MWh
LEIPIO2 15600 MWh 8257 MWh 13704 MWh 10708 MWh 9092 MWh 6112 MWh 5354 MWh 8903 MWh 6469 MWh 10117 MWh 14776 MWh 11259 MWh
JANESKEIDAS 10223 MWh 5637 MWh 8903 MWh 6545 MWh 5059 MWh 5261 MWh 4387 MWh 5897 MWh 4605 MWh 7467 MWh 8014 MWh 9812 MWh
MARYNUMMI 2149 MWh 1604 MWh 2427 MWh 1741 MWh 1147 MWh 1695 MWh 1162 MWh 1583 MWh 1479 MWh 2105 MWh 2109 MWh 2712 MWh
PORI 1074 MWh 744 MWh 1174 MWh 797 MWh 469 MWh 452 MWh 504 MWh 614 MWh 423 MWh 816 MWh 891 MWh 1194 MWh
MUSTILANKANGAS3 7484 MWh 3859 MWh 6190 MWh 4336 MWh 3965 MWh 3289 MWh 2504 MWh 4630 MWh 3023 MWh 4241 MWh 6087 MWh 5567 MWh
LEIPIO 6204 MWh 2466 MWh 4663 MWh 3381 MWh 2708 MWh 1998 MWh 1786 MWh 3117 MWh 2060 MWh 3197 MWh 5082 MWh 3416 MWh
OLHAVA 9095 MWh 4695 MWh 7709 MWh 6110 MWh 5123 MWh 3360 MWh 3122 MWh 5532 MWh 3829 MWh 5186 MWh 7935 MWh 6191 MWh

Kysymyksiä tuulivoimasta

Tuuleeko Suomessa tarpeeksi?

Suomessa vallitsevat tuuliolot ovat varsin hyvät tuulivoiman tuottamisen kannalta. Tuulen vuotuinen keskinopeus vaihtelee paikasta riippuen 6,5–10 m/s välillä. Koska tuulennopeus kasvaa korkeammalle mentäessä, mitä suurempi voimala on kooltaan sen parempiin tuulioloihin se sijoittuu. Suomessa hyvillä sijoituspaikoilla tuuliolot ovatkin selvästi paremmat kuin sisämaan tuulivoimasta tunnetussa Saksassa.

Vievätkö tuulivoimalat paljon tilaa?

Tuulivoimalat vaativat hyvin vähän maa-alaa verrattuna niiden tuottamaan tehoon. Tuulipuiston kokonaispinta-alasta vain pari prosenttia kuluu itse voimalaan perustuksineen, yhdysteihin, muuntamoihin ja huoltorakennuksiin. Euroopan Tuulienergiayhdistys EWEA on laskenut, että 10 % Euroopan sähköntarpeesta pystyttäisiin tuottamaan pinta-alaltaan Kreetan saaren kokoisella alueella.

Miten tuulivoiman ääni otetaan huomioon suunnittelussa?

On totta, että tuulivoimalat pitävät ääntä. Jotta taattaisiin asuinmukavuus tuulivoimapuiston läheisyydessä asuville, voimalaitoksen sijoittelussa otetaan huomioon riittävä melusuojaetäisyys. Kaikki tuulipuistot on rakennettu ja rakennetaan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen ja määräyksien mukaan.

Paljonko Suomessa on tuulivoimaa?

Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, jotka tuottivat vuonna 2014 1,3 % Suomessa kulutetusta sähköstä. Suomen tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä selvästi nykyisestä.

Miten kunta ja paikalliset asukkaat hyötyvät tuulivoimasta?

Kuten teollisista investoinneista yleisestikin, myös tuulivoimapuiston rakentamisesta on hyötyä sijoituspaikkakunnalle. Tuulivoiman rakennettaessa syntyy työpaikkoja. Sen lisäksi tuulivoimapuistolle maataan vuokranneet maanomistajat saavat vuokratuloja. Tuulivoimalan aloitettua kaupallisen toiminnan kunta saa verotuloja kiinteistöveron ja mahdollisten yhtiöverojen muodossa.

Mistä muodostuvat tuulivoiman kustannukset?

Tuulienergian kustannukset koostuvat investointikustannuksista sekä vuotuisista käyttö- ja huoltokustannuksista. Tuotot puolestaan ovat riippuvaisia sähköntuotannosta. Sähköntuotanto riippuu tuulivoimalaitoksen tyypistä ja tuulennopeudesta. Myös tuulivoimalaitoksen eliniällä ja diskonttauskorolla on vaikutusta tuottoihin. Mitä suurempi tuulivoimapuisto on sitä edullisempaa sen ylläpito on.

Paljonko investoinneista jää Suomeen?

Tuulivoiman investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksista elinkaaren aikana jää 59% hyödyttämään suomalaista elinkeinoelämä (TEM, 2015).

TuuliWatin tuulivoimatuotanto lukuina

TuulipuistoValmisVoimaloitaTeho MWYht. MW
Pori Tahkoluoto2009133,00
Simo Onkalonperä-Putaankangas20136318,00
Ii Olhava20138324,00
Tervola Varevaara201310330,00
Simo Leipiö201344,518,00
Ii Olhavan laajennus201333,39,90
Pori Peittoo2014124,554,00
Tornio Kitkiäisvaara201484,536,00
Salo Märynummi20152510,00
Kalajoki Mustilankangas2015, 2016283,392,40
Siikainen Jäneskeidas201583,326,40
Simo Leipiö II, Halmekangas ja Onkalo II2017273,4593,15
Raahe Sarvankangas2017143,4548,30

Yhteensä:

131463,15
Vastaa:
MWh/vuosi1.440.000
Suomen 2020 tuulivoimatavoitteesta18,5%
Kerrostaloasunnon sähkönkulutus kpl650.000
Energialaskun vähenemä per elinkaari1.724,5 milj. €
CO2 vähenemä per vuosi1 milj. tn