Tuulivoima on kotimaista ja uusiutuvaa sähköntuotantoa parhaimmillaan. Se on puhtaan energian osa-alue, jossa Suomella on runsaasti potentiaalia. Tuulivoiman käyttö vähentää merkittävästi hiukkaspäästöjä, ilmastopäästöjä ja veden kulutusta. Lisäksi sillä on vaikutusta tuontisähkön tarpeeseen, energiaomavaraisuuteen ja kauppataseeseen. Tuulivoima on myös turvallinen energiamuoto.

Tuulivoimatekniikka kehittyy jatkuvasti. Tehokkuus paranee uusien modernien voimaloiden myötä. Tuulivoima onkin yksi kustannustehokkaimmista uusiutuvan energian muodoista. Lisäksi tuulivoimalla on merkittävä paikallinen työllistävä vaikutus, joka parantaa maaseudun elinvoimaa.

Tuulivoima herättää paljon keskustelua, mutta 81% suomalaisista sanoo, että tuulivoimaa tarvitaan lisää.

Tuulivoimatuotanto

TuuliWatti kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueille. Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

Alla olevassa graafissa on esitetty TuuliWatti Oy:n tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kk ajalta.

Kokonaistuotanto juuri nyt

24.10.2018 07:56

22,06 MW

Tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kk ajalta

  10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018
  102707 MWh 142342 MWh 123808 MWh 111219 MWh 105100 MWh 102087 MWh 66091 MWh 90555 MWh 100023 MWh 54328 MWh 106706 MWh 131337 MWh
LEIPIO2 10117 MWh 14776 MWh 11259 MWh 11281 MWh 11916 MWh 10378 MWh 6297 MWh 9316 MWh 10059 MWh 5092 MWh 11547 MWh 12841 MWh
MUSTILANKANGAS1 7716 MWh 12031 MWh 10905 MWh 8989 MWh 8111 MWh 8556 MWh 5321 MWh 7511 MWh 8745 MWh 4410 MWh 8387 MWh 11321 MWh
MARYNUMMI 2105 MWh 2109 MWh 2712 MWh 2132 MWh 1364 MWh 1653 MWh 1315 MWh 1181 MWh 1715 MWh 989 MWh 1529 MWh 2367 MWh
KITKIAISVAARA 7680 MWh 9099 MWh 5761 MWh 6428 MWh 6272 MWh 7397 MWh 4502 MWh 6476 MWh 6297 MWh 3025 MWh 7096 MWh 6659 MWh
SIMO 3799 MWh 5838 MWh 4239 MWh 4334 MWh 4490 MWh 3426 MWh 2153 MWh 3163 MWh 3622 MWh 1844 MWh 4294 MWh 4643 MWh
HALMEKANGAS 9201 MWh 12693 MWh 9662 MWh 9702 MWh 10931 MWh 9490 MWh 5570 MWh 8150 MWh 9025 MWh 5070 MWh 10348 MWh 11578 MWh
MUSTILANKANGAS2 7801 MWh 12241 MWh 11237 MWh 9184 MWh 8197 MWh 8535 MWh 5647 MWh 7495 MWh 8852 MWh 4734 MWh 8717 MWh 11667 MWh
LEIPIO 3197 MWh 5082 MWh 3416 MWh 3106 MWh 3850 MWh 3071 MWh 2017 MWh 2892 MWh 3008 MWh 1480 MWh 3421 MWh 4383 MWh
SARVANKANGAS 10058 MWh 15513 MWh 14620 MWh 12746 MWh 11580 MWh 11311 MWh 7837 MWh 10179 MWh 11925 MWh 6652 MWh 11498 MWh 15020 MWh
PORI 816 MWh 891 MWh 1194 MWh 787 MWh 607 MWh 688 MWh 599 MWh 678 MWh 835 MWh 501 MWh 792 MWh 1007 MWh
JANESKEIDAS 7467 MWh 8014 MWh 9812 MWh 7119 MWh 6312 MWh 5909 MWh 4228 MWh 5463 MWh 6216 MWh 3910 MWh 6391 MWh 8552 MWh
ONKALO2 2524 MWh 3835 MWh 3044 MWh 2988 MWh 3013 MWh 2585 MWh 1585 MWh 2358 MWh 2411 MWh 1390 MWh 2814 MWh 3253 MWh
TERVOLA 6828 MWh 9794 MWh 6279 MWh 6638 MWh 5440 MWh 7169 MWh 4518 MWh 7079 MWh 5818 MWh 3113 MWh 7292 MWh 8253 MWh
OLHAVA 5186 MWh 7935 MWh 6191 MWh 6354 MWh 6376 MWh 5589 MWh 3607 MWh 5015 MWh 5501 MWh 3170 MWh 5690 MWh 6538 MWh
OLHAVA2 1947 MWh 3205 MWh 2496 MWh 2530 MWh 2632 MWh 2296 MWh 1460 MWh 2111 MWh 2412 MWh 1164 MWh 2633 MWh 3032 MWh
MUSTILANKANGAS3 4241 MWh 6087 MWh 5567 MWh 4828 MWh 4674 MWh 4809 MWh 2835 MWh 4158 MWh 4716 MWh 2817 MWh 4381 MWh 5726 MWh
PEITTOO 12023 MWh 13201 MWh 15414 MWh 12074 MWh 9336 MWh 9224 MWh 6601 MWh 7329 MWh 8866 MWh 4967 MWh 9876 MWh 14496 MWh

Kysymyksiä tuulivoimasta

Tuuleeko Suomessa tarpeeksi?

Suomessa vallitsevat tuuliolot ovat varsin hyvät tuulivoiman tuottamisen kannalta. Tuulen vuotuinen keskinopeus vaihtelee paikasta riippuen 6,5–10 m/s välillä. Koska tuulennopeus kasvaa korkeammalle mentäessä, mitä suurempi voimala on kooltaan sen parempiin tuulioloihin se sijoittuu. Suomessa hyvillä sijoituspaikoilla tuuliolot ovatkin selvästi paremmat kuin sisämaan tuulivoimasta tunnetussa Saksassa.

Vievätkö tuulivoimalat paljon tilaa?

Tuulivoimalat vaativat hyvin vähän maa-alaa verrattuna niiden tuottamaan tehoon. Tuulipuiston kokonaispinta-alasta vain pari prosenttia kuluu itse voimalaan perustuksineen, yhdysteihin, muuntamoihin ja huoltorakennuksiin. Euroopan Tuulienergiayhdistys EWEA on laskenut, että 10 % Euroopan sähköntarpeesta pystyttäisiin tuottamaan pinta-alaltaan Kreetan saaren kokoisella alueella.

Miten tuulivoiman ääni otetaan huomioon suunnittelussa?

On totta, että tuulivoimalat pitävät ääntä. Jotta taattaisiin asuinmukavuus tuulivoimapuiston läheisyydessä asuville, voimalaitoksen sijoittelussa otetaan huomioon riittävä melusuojaetäisyys. Kaikki tuulipuistot on rakennettu ja rakennetaan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen ja määräyksien mukaan.

Paljonko Suomessa on tuulivoimaa?

Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomessa oli 260 tuulivoimalaa, jotka tuottivat vuonna 2014 1,3 % Suomessa kulutetusta sähköstä. Suomen tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä selvästi nykyisestä.

Miten kunta ja paikalliset asukkaat hyötyvät tuulivoimasta?

Kuten teollisista investoinneista yleisestikin, myös tuulivoimapuiston rakentamisesta on hyötyä sijoituspaikkakunnalle. Tuulivoiman rakennettaessa syntyy työpaikkoja. Sen lisäksi tuulivoimapuistolle maataan vuokranneet maanomistajat saavat vuokratuloja. Tuulivoimalan aloitettua kaupallisen toiminnan kunta saa verotuloja kiinteistöveron ja mahdollisten yhtiöverojen muodossa.

Mistä muodostuvat tuulivoiman kustannukset?

Tuulienergian kustannukset koostuvat investointikustannuksista sekä vuotuisista käyttö- ja huoltokustannuksista. Tuotot puolestaan ovat riippuvaisia sähköntuotannosta. Sähköntuotanto riippuu tuulivoimalaitoksen tyypistä ja tuulennopeudesta. Myös tuulivoimalaitoksen eliniällä ja diskonttauskorolla on vaikutusta tuottoihin. Mitä suurempi tuulivoimapuisto on sitä edullisempaa sen ylläpito on.

Paljonko investoinneista jää Suomeen?

Tuulivoiman investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksista elinkaaren aikana jää 59% hyödyttämään suomalaista elinkeinoelämä (TEM, 2015).

TuuliWatin tuulivoimatuotanto lukuina

TuulipuistoValmisVoimaloitaTeho MWYht. MW
Pori Tahkoluoto2009133,00
Simo Onkalonperä-Putaankangas20136318,00
Ii Olhava20138324,00
Tervola Varevaara201310330,00
Simo Leipiö201344,518,00
Ii Olhavan laajennus201333,39,90
Pori Peittoo2014124,554,00
Tornio Kitkiäisvaara201484,536,00
Salo Märynummi20152510,00
Kalajoki Mustilankangas2015, 2016283,392,40
Siikainen Jäneskeidas201583,326,40
Simo Leipiö II, Halmekangas ja Onkalo II2017273,4593,15
Raahe Sarvankangas2017143,4548,30

Yhteensä:

131463,15
Vastaa:
MWh/vuosi1.440.000
Suomen 2020 tuulivoimatavoitteesta18,5%
Kerrostaloasunnon sähkönkulutus kpl650.000
Energialaskun vähenemä per elinkaari1.724,5 milj. €
CO2 vähenemä per vuosi1 milj. tn