Oikeudellinen tiedote koskien TuuliWatti Oy:n verkkosivuja

Sivusto on tuotettu ainoastaan palvelemaan TuuliWatti Oy:n asiakkaita informatiivisessä mielessä, eikä TuuliWatti vastaa sivuilta löytyvän tiedon tai palveluiden käytöstä syntyneistä vahingoista. TuuliWatti varaa lisäksi oikeuden lakkauttaa siitä erikseen ilmoittamatta sivuilta löytyviä palveluita. TuuliWatti Oy ei myöskään korvaa sivuilta tarjottavien palveluiden aiheuttamia mahdollisia vahinkoja.

TuuliWatti Oy:n verkkosivut ovat kokonaisuudessaan TuuliWatin omaisuutta. Kaikki sivustosta löytyvän materiaalin kopiointi, käyttö, uudelleen tuottaminen ja eteenpäin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman erillistä ja etukäteen saatua kirjallista lupaa TuuliWatti Oy:ltä.

TuuliWatti Oy varaa itselleen oikeuden lakkauttaa sivustonsa, muuttaa palveluvalikoimaa tai sivustoaan ja sitä koskevia ehtoja siitä erikseen ilmoittamatta.

TuuliWatti Oy varaa itselleen oikeuden käyttää sivuston kautta saamiansa henkilötietoja yhtiön myynnin ja muun liiketoiminnan kehittämisessä, ellei asiakas sitä ole erikseen kirjallisesti kieltänyt.

TuuliWatti Oy luovuttaa sivustonsa sisällön asiakkaittensa käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä vastaa sivustossa olevan tiedon paikkaansa pitävyydestä ja sivuilta löytyvien linkkien sisältämästä materiaalista.

Helsingissä 25.09.2012
TuuliWatti Oy

Takaisin ylös