Cursor, Winwind ja Tuuliwatti vauhdittavat tuulivoima-alan kehitystä Kotkan-Haminan seudulla

Cursor Oy ja Winwind Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen tuulivoimaklusterin kehittämisestä Kotkan-Haminan seudulle. Samassa yhteydessä Cursor, WinWinD ja TuuliWatti Oy ovat solmineet aiesopimuksen tuulipuiston kehittämisestä Virolahden kunnan alueella.

Kotkan-Haminan seutu lujittaa asemaansa tuulivoima-alalla

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja tuulivoimalavalmistaja WinWinD ovat solmineet yhteistyösopimuksen tuulivoimaklusterin kehittämisestä Kotkan-Haminan seudulle. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on kehittää vuoden 2013 loppuun mennessä alueelle uusia tuulipuistoja, joihin pystytettäisiin 40 WinWinDin tuulivoimalaa. Osana yhteistyösopimusta Kotkan-Haminan seudun tuulivoimaklusteriin pyritään saamaan uusia yrityksiä ja luomaan samalla uusia tuulivoima-alan työpaikkoja Suomeen.

”Kotkan-Haminan seutu on WinWinDille erittäin tärkeä.Tehtaamme sijaitsee Haminassa tarjoten ammattitaitoisen kokoonpanon lisäksi logistisia ja asiakaspalvelua parantavia etuja Suomessa ja lähialueilla. Kolmen megawatin tuulivoimalamme voidaan optimoida olosuhteiden mukaisesti sekä sisämaan matalatuulisille alueille että rannikon kovempituulisille alueille. Toteutuessaan nyt julkaistava yhteistyö Cursorin kanssa on WinWinDille suuri mahdollisuus nostaa Haminan tehtaan käyttöastetta kolmen seuraavan vuoden aikana”, toteaa WinWinDin operatiivinen johtaja Guru Vijendran.

”Nyt sovittu tuulivoimaklusterin 40:ää tuulivoimalaa koskeva kehitysyhteistyö WinWinDin kanssa on osa seutumme rakenteen uudistamista ja seudun tuulivoimateknologian kasvun vauhdittamiseen asetettua laajempaa 100 tuulivoimalan tavoitetta. Yhteistyö pitää sisällään myös Suomessa toteutettavan tuulivoima-alan koulutuksen kehittämistä ja edesauttamista. Olemme hyvin tyytyväisiä nyt solmittuun yhteistyöhön ja siitä seuraavaan konkreettiseen Virolahdelle kehitettävään uuteen tuulivoimapuistoon”, sanoo Cursorin toimitusjohtaja Hannu Karavirta.

Tuulipuisto Virolahdelle

Ensimmäisenä konkreettisena klusteriyhteistyön kehitysprojektina on solmittu WinWinDin, TuuliWatin ja Cursorin välinen kolmikantasopimus tuulipuistohankkeen valmistelusta Virolahden kunnan alueella. Oravankorpi-Vahterikon kankaan teollisuusalueelle suunnitellaan tuulipuistoa ja tavoitteena on pystyttää kuusi WinWinDin tuulivoimalaa. Projekti on määrä toteuttaa vuoden 2012 aikana ja asennettavat voimalat ovat tyypiltään uusia WinWinD 3 -tuulivoimaloita.

”Virolahdelle suunnitelluissa voimaloissa konkretisoituu TuuliWatin tavoite rakentaa teollista tuulivoimatuotantoa hajautetusti eri puolille Suomea. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto on malliesimerkki siitä, miten hyvällä suunnittelulla hankkeet pystytään kytkemään osaksi olemassa olevaa tai rakennettavaa infrastruktuuria - tässä tapauksessa olemassa olevaan teollisuusalueeseen ja uuteen rakennettavaan E18:n Vihreä moottoritie -hankkeeseen. Vihreä moottoritie-hanke luo esiselvityksellään käsitystä mahdollisuuksista rakentaa hiilivapaa, energiatehokas ja kestävästi hyödynnettyjä tiekäytäviä, jolla voidaan yhdistää elinkeinoelämän, liikenteen ja kestävän kehityksen tarpeet”, kertoo TuuliWatin toimitusjohtaja Jari Suominen.

”Reilun 3500 asukkaan maalaiskunnan katsannosta kyse on erittäin mittavasta rakennushankkeesta.
Esisopimus kuuden tuulivoimalaitospaikan vuokraamisesta Tuuliwatti Oy:lle hyväksyttiin Virolahden kunnanhallituksessa 24. tammikuuta.Tuulipuistohanke merkitsee Virolahdelle uutta toimintaa ja myönteistä näkyvyyttä. Se vahvistaa alueen kestävää kehitystä ja tuo toki kunnalle myös taloudellista hyötyä niin suoraan kuin välillisestikin. On myös huomionarvoista, että Virolahdelle valmisteltava tuulipuisto yhdistyy tiiviisti Vihreä moottoritie –hankkeeseen”, toteaa kunnanjohtaja Osmo Havuaho.

WinWinD valmistaa ja toimittaa yhden ja kolmen megawatin tuulivoimaloita, jotka perustuvat keskinopeaan kierrosteknologiaan. Yritys on perustettu vuonna 2000 ja työllistää tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 800 henkilöä. Suomen lisäksi WinWinDin tuulivoimalat tuottavat energiaa Ruotsissa, Virossa, Ranskassa, Portugalissa, Tšekissä ja Intiassa. WinWinDin pääkonttori on Espoossa ja kokoonpanotehtaat Haminassa ja Chennaissa, Intiassa.

Cursor Oy on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, jonka tavoitteena on luoda uusiutuvan energian kautta uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia seudulle. Cursor vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä ja aikaansaamalla menestyvää yritystoimintaa. Cursor palvelee kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä seudulle sijoittuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittämisasioissa.

TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1:n ja S-Voima Oy:n vuonna 2009 perustama yhteisyritys. TuuliWatti Oy on uudentyyppinen toimija Suomen energiamarkkinoilla. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja lupa-asioiden käsittely rytmittää pitkälti resurssien tarvetta. TuuliWatin operointi rakentuu kustannustehokkaaseen malliin, jossa osakkuusyritysten työpanosta voidaan tarvittaessa kohdentaa joustavasti hankkeisiin niiden edetessä. Yhtiön hallinto muodostuu molempien osakasyritysten edustajista.

Virolahden kunta sijaitsee Kotkan-Haminan seudulla, Suomenlahden rannalla. Virolahdella sijaitsee Suomen ja Venäjän välisen rajan vilkkain ylityspaikka Vaalimaa. Asukkaita Virolahdella on noin 3 500.

Lisätietoja

WinWinD Operatiivinen johtaja Guru Vijendran puh. 040 182 6302
Markkinointijohtaja Antti Laakso puh. 040 559 7413
www.winwind.com

Cursor Oy Toimitusjohtaja Hannu Karavirta, puh. 040 190 2501
www.cursor.fi

TuuliWatti Toimitusjohtaja Jari Suominen, puh. 050 595 6780
www.tuuliwatti.fi

Virolahden kunta Kunnanjohtaja Osmo Havuaho, puh. 050 389 2100
www.virolahti.fi

Takaisin ylös