Jari Suominen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtajaksi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry on valinnut uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi St1:n energiajohtaja Jari Suomisen. Jari on myös St1:n ja S-Voiman yhdessä omistaman TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja.

Tuulivoima on kustannustehokkain ja nopeimmin kasvava fossiilista energiaa korvaava uusiutuvan sähköenergian tuotantomuoto. Suomen vuodelle 2020 asettaman uusiutuvan energian 38 %:n tavoitteen saavuttamiseksi tuulivoiman rakentamista aletaankin tukea Eduskunnan joulukuussa 2010 hyväksymällä syöttötariffilla sekä helmikuussa 2011 hyväksymällä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksella, joka yksinkertaistaa tuulivoiman kaavoitusta.

”Nyt kun selkeät tavoitteet on asetettu ja poliittiset päätökset tehty, on aika ryhtyä toteuttamaan suunnitelmia yhteistyössä viranomaisten, maanomistajien, laitetoimittajien ja tuottajien kanssa. Uskomme, että tiiviillä yhteistyöllä on mahdollista löytää tuulivoimarakentamiseen nopeastikin parhaat käytännön toimintamallit, jotta tärkeät tavoitteet saadaan myös käytännössä toteutettua”, Suominen toteaa.

Vaikka Suomessa on alan johtavaa laitevalmistusta, maamme on Suomisen mukaan tuulivoimapotentiaaliinsa verrattuna edelleen kehitysmaa. EU-hyväksynnän jälkeen käyttöön otettava syöttötariffi on riittävä rannikon parhaille tuulivoima-alueille, mutta lisäksi tarvitaan valtiovallan konkreettisia toimia sisämaa- ja merituulivoimaloiden rakentamiseen, jotta pystymme myös pitkällä tähtäimellä täyttämään asetetut tavoitteet.

”Vuoden 2020 jälkeenkin uusiutuvan energian tuotannon tarve vain kasvaa entisestään. Tuulivoima onkin seuraavien vuosikymmenten keskeinen tapa lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa Suomessa. Jokaisella suomalaisella on oikeus puhtaaseen, uusiutuvaan tuulienergiaan”, Suominen kiteyttää.

Lisätietoja

Jari Suominen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys, puh. 050-595 6780
Anni Mikkonen, toiminnanjohtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys, puh. 040-771 6114

Suomen Tuulivoimayhdistys perustettiin vuonna 1988 edistämään tuulivoimaa Suomessa. STY:n päätavoitteena on tuulivoimatietoisuuden lisääminen riippumattomaan tieteelliseen tietoon perustuen, sekä tuulivoiman käytön lisääminen Suomessa sen kaikissa muodoissa. Yhdistys pyrkii olemaan johtava ja näkyvä vaikuttaja tuulivoiman edistäjänä edustaen kaikkien jäseniensä yhteisiä näkemyksiä. www.tuulivoimayhdistys.fi

Takaisin ylös