Tuulipuistohankkeen kehitystyö käynnistyy kolmen toimijan yhteishankkeena

Merikarvialla panostetaan uusiutuvaan energiaan

Merikarvian kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.2.käynnistää tuulivoima-laitoksien luvittamista edellyttävät kaavatyöt.

Alue sijaitsee Merikarvian keskustan pohjoispuolella, Rantatien ja Trolssin kylän itäpuolella (maanpuolella) ja ulottuu lähelle Riispyyn ja Timmerheidin kyliä. Koillisessa aluetta rajaa Mankanevan Natura-alue.

Suunnitellun tuulipuiston alue on pääosin metsätalouskäytössä. Toiminnassa ollessaan tuulipuisto ei rajoita alueen muita maankäyttömuotoja, vaan esim. maa- ja metsätalout-ta, metsästystä ja marjastusta voidaan alueella harjoittaa edelleen. Itse tuulivoimarakentaminen vie 2-3 % koko maa-alueesta. Kun tuulivoimalaitokset ovat pystyssä alueella liikkuminen on täysin vapaata.

Ensivaiheessa toteutetaan lakisääteinen YVA-menettely, jonka kuluessa myös kansa-laisilla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä hankkeesta ja sen arvioiduista vaikutuksista viranomaisen, kunnan ja hankkeesta vastaavien tietoon. YVA-menettelyssä selvitellään tarkasti miten tuulivoimalat toimivat luonnon ja ihmisten kanssa. Prosessi on avoin ja hankkeessa mukana olevat yhtiöt haluavat panostaa avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa.

Tuulivoimalaitosten lopulliset paikat määräytyvät YVA- ja kaavamenettelyjen sekä teknis-taloudellisten selitysten perusteella. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi 30-50 tuulivoimalaitosta, jotka yhdessä tulevat tuottamaan noin 300 000 MWh energiaa, joka vastaa 15 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta vuosittain. Tällä tavalla Merikarviasta on tulossa energiatuotannon kannalta merkittävä uusiutuvan energian tuottaja.

Merikarvian tuulivoimapuistohankkeen takana on kolme vahvaa, kotimaista tuulienergia-yhtiötä:

EPV Tuulivoima Oy (www.epvtuulivoima.fi), Suomen Hyötytuuli Oy (www.hyotytuuli.fi) ja Tuuliwatti oy (www.tuuliwatti.fi).

Lisätietoja

Tomi Mäkipelto
EPV Tuulivoima Oy
050-370 4092

Timo Mäki
Suomen Hyötytuuli Oy
044-701 2170

Antti Kettunen
Tuuliwatti Oy
010 557 2600

Takaisin ylös