Tervolaan rakennetaan Suomen ensimmäinen sisämaan tuulivoimapuisto

TuuliWatti Oy on tehnyt investointipäätöksen tuulivoimapuiston rakentamisesta Lappiin. Tervolan Varevaaran alueelle rakennettava kymmenen 3MW:n voimalayksikön kokonaisuus on Suomen ensimmäinen oikea sisämaan tuulivoimapuisto, joka sijaitsee lähes 50 km:n päässä merestä. Puisto valmistuu vuoden 2012 aikana. Rakentamispäätöksen myötä TuuliWatin viime kesänä julkistamasta 400 miljoonan euron investointiohjelmasta on toteutusvaiheessa jo reilut 25 %.

Tuulipuiston rakentaminen sisämaahan on mahdollista tuulivoimateknologian kehittymisen ansiosta. Tervolan hankkeessa hyödynnetään TuuliWatin kumppanin Vestaksen viimeisintä V112-turbiiniteknologiaa. Samanlaiset 140 metrin korkuiset voimalat 112-metrisine roottoreineen ovat rakenteilla myös Iihin. Valmistuttuaan Tuuliwatin Iin, Simon ja Tervolan tuulivoimalat tuovat kolmasosan lisäyksen Suomen nykyiseen tuulivoiman tuotantokapasiteettiin.

”Nyt kun tuulivoimarakentaminen on todella päässyt vauhtiin Suomessa, vanhat käsitykset maamme soveltumattomuudesta tuulivoiman tuotantoon on jo syytä heittää romukoppaan. Kehittyneellä teknologialla voimme tuottaa kustannustehokkaasti puhdasta tuulivoimaa myös sisämaassa”, toteaa TuuliWatin toimitusjohtaja Jari Suominen.

Uusiutuva energia, kestävä energian tuotanto ja energiaomavaraisuus ovat tärkeitä asioita Tervolassa.

”Tuulivoimapuisto tukee hyvin visiotamme Tervolasta Lapin biokuntana. Kaikki kunnassa käytettävä sähkö tuotetaan tällä hetkellä vesivoimalla ja kaukolämpölaitoksemme hyödyntää paikkakunnan omaa bioenergiaa. Tuulipuiston myötä saamme käyttöön lisää lähes hyödyntämättömiä uusiutuvia energiavarojamme”, linjaa kunnanjohtaja Mika Simoska.

Simoskan mukaan hankkeella on myös Tervolan maanomistajien ja kuntalaisten yksimielinen tuki. Tuulivoimapuisto rakennetaan vaaralle, jolla ei ole matkailullista merkitystä. Samalla alueen metsäautotieverkosto paranee, mikä hyödyttää maanomistajia.

Lisätietoja

TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, p. 010 557 2371, s-posti: jari.suominen@st1.fi
S-Voima Oy, toimitusjohtaja Antti Heikkinen, p. 010 76 82064, s-posti: antti.heikkinen@sok.fi

TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu yhtiö kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueilla tähdäten lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea. TuuliWatti on uudentyyppinen toimija Suomen energiamarkkinoilla. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja lupa-asioiden käsittely rytmittää pitkälti resurssien tarvetta. TuuliWatin operointi rakentuu kustannustehokkaaseen malliin, jossa osakkuusyritysten työpanosta voidaan tarvittaessa kohdentaa joustavasti hankkeisiin niiden edetessä. www.tuuliwatti.fi

Takaisin ylös