Uutta tuulivoimaa rakennetaan Suomeen

Tuulivoimalat eivät häiritse paikallisia asukkaita

Motivan tuoreen kyselytutkimuksen mukaan tuulivoimalat eivät häiritse niiden lähialueilla asuvia ihmisiä. Lähialueilla asuvien suhtautumisella tuulivoimaan on suuri merkitys, ja asukkaiden positiivinen suhtautuminen tukisi suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden toteutumista. Energiantuottajien ja tuulivoimateollisuuden hankkeet tuovat lähemmäksi Suomen 6 TWh:n tuulivoimatavoitteen toteutumisen. Suomen Tuulivoimayhdistyksen selvityksen mukaan tuulivoimalle kaavailtu korkeampi syöttötariffitaso vauhdittaa uusia tuulivoimahankkeita, joita on lähdössä liikkeelle ennätysmäärä.

Motivan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tuloksista selviää, että paikkakunnilla, joissa on jo rakennettua tuulivoimaa, valtaosa ihmisistä ei pidä tuulivoimaloita mitenkään häiritsevinä. Kyselytutkimus tehtiin toukokuun lopussa ja siihen haastateltiin 500 satunnaisotannalla valittua porilaista ja kemiläistä. Tutkimuksen virhemarginaali on neljän prosentin luokkaa.

”Kyselyn tulokset ovat oikeastaan yllättäviä, kun vertaa niitä moniin julkisuudessa esiintyneisiin mielipiteisiin tuulivoiman ympäristövaikutuksista. Maisemamuutokset, tuulivoimaloiden äänet ja valot eivät tunnu häiritsevän suurinta osaa Porin ja Kemin asukkaista”, sanoo Motivan asiantuntija Olli Laitinen.

Vastaavia tutkimuksia on aikaisemmin tehty paikkakunnilla, jonne suunnitellaan tuulivoiman rakentamista. Niissä asenteet ovat olleet useimmiten hieman kielteisempiä. ”Ihmiset suhtautuvat uusiin tuulivoimahankkeisiin pienellä varauksella, mikä on sinänsä ihan tervettä. Voimalaitosten noustua ja toiminnan käynnistyttyä usein huomataan, että eipä noista mitään haittaa ole”, Laitinen toteaa.

Suomalaiset tuulivoimatoimijat ovat tyytyväisiä tutkimuksen tuloksiin. ”Tulos kannustaa tuulivoimahankkeita suunnittelevia energiayhtiöitä ja projektikehittäjiä, joiden hankkeet ovat merkittävä askel kohti 6 TWh:n tuulivoimatavoitetta vuodelle 2020”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. ”Lähialueiden asukkaiden osallistuminen hankkeiden suunnitteluun on tärkeää, ja heidän suhtautumisellaan on suuri vaikutus hankkeiden toteutumiseen”, muistuttaa Niina Honkasalo Energiateollisuus ry:stä.

Ennätysmäärä tuulivoimahankkeita lähdössä liikkeelle

Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 118 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 147 MW. Tuulivoimayhdistyksen teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoimaa ollaan tänä vuonna rakentamassa lisää 52 MW:n edestä. Mikäli syöttötariffi käynnistyy ensi vuoden alussa korotetulla tariffitasolla ja luvitusprosessit sujuvat nopeasti ja ongelmitta, rakennettavan kapasiteetin määrä kasvaa huomattavasti vuosina 2011 ja 2012. Vuoden 2012 lopussa Suomessa voi olla jopa 500 – 1.000 MW:n edestä tuulivoimaa, mikä tuottaa paikasta riippuen sähköä noin 1,1 – 2,2 TWh vuodessa. Tuulesta tuotettu sähkö kattaisi vastaavasti tuolloin noin 400.000 – 800.000 kerrostalokolmion kokonaissähkön tarpeen.

"Tuulivoimarakentaminen on lähdössä vauhdilla käyntiin syöttötariffin ansiosta. Alan suunnitelmista vuodelle 2012 (200 – 600 MW uutta tuulivoimakapasiteettia) näkee myös, että yritykset pyrkivät saamaan hankkeensa valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin hanke saisi korotettua tariffia täydet kolme vuotta", Mikkonen jatkaa. ”Jos luvitusprosessit etenevät hitaammin kuin nyt on oletettu, Suomessa on todennäköisemmin 500 MW tai vähemmän rakennettua tuulivoimaa vuoden 2012 lopussa.”

Valtion taloudellisen tuen lisäksi hankkeiden toteutumisaikataulu, samoin kuin koko tuulivoimatavoitteen saavuttaminen, riippuu myös kaavoituksesta ja rakennusluvista niin tuulivoimaloiden kuin verkkoonliittymisjohtojenkin osalta. Näihin kuluu nykyisellään useita vuosia. ”Viranomaisten ja energia-alan tulisi yhdessä pohtia arviointi- ja lupamenettelyjen selkeyttämistä ja nopeuttamista – kansalaisten oikeuksia unohtamatta”, Energiateollisuus ry:n Niina Honkasalo ehdottaa.

”Energiantuotanto on globaali haaste – niin energian riittävyyden, hinnan kuin ympäristönkin osalta. Pelkkä säästäminen ei riitä, vaan nyt on ryhdyttävä tositoimiin ja tuotettava energiaa hyvistä lähteistä, kuten tuulesta. Eurooppa ja koko muu maailma panostavat tuuleen ja aurinkoon. Myös Suomessa tuulivoima on kustannustehokas ja nopeasti rakennettava tapa tuottaa puhdasta sähköenergiaa. Tuulivoima on tärkeä osa monimuotoista paikallista energiantuotantoa, ja sillä on positiivisia vaikutuksia kansantalouteen. Tuulivoima luo työpaikkoja, tuo verotuloja kunnille ja laskee sähkön markkinahintaa”, toteaa tuulipuistoja maa-alueille rakentavan TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

”Euroopassa tuulivoima-ala työllistää suoraan noin 100.000 henkilöä ja välillisesti 80.000 henkilöä”, kertoo Teknologiateollisuuden Patrick Frostell. ”Työpaikat ovat syntyneet maihin, joissa tuulivoimarakentaminen on ollut aktiivista.” Teknologiateollisuuden tuulivoima-alan toimialaryhmän tiekartta osoittaa, että alan työllisyys Suomessa voisi nopean kasvuskenaarion mukaan nousta nykyisestä 3.000 henkilöstä aina 30.000 henkilöön vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja

Motiva Oy, Olli Laitinen
puh. 040 8478 238, olli.laitinen@motiva.fi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Anni Mikkonen
puh. 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

Teknologiateollisuus ry, Patrick Frostell
puh. 040 830 1640, patrick.frostell@teknologiateollisuus.fi

Energiateollisuus ry, Niina Honkasalo
puh. 050 441 0799, niina.honkasalo@energia.fi

Takaisin ylös