Tuulivoima energiavallankumouksen eturintamassa

Tuulivoiman kasvu laskee suomalaisten sähkölaskua

Globaalit energia- ja ilmastohaasteet eivät ratkea ilman energiavallankumousta. Uusiutuva energia ja energiatehokkuuden parantaminen muodostavat jopa 75 prosenttia ilmastoratkaisuista. Kustannustehokkaasti tuotettavalla puhtaalla tuulivoimalla on merkittävä rooli energiavallankumouksessa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen selvityksen mukaan tuulivoiman rakentaminen on vihdoin alkamassa toden teolla ja alan tiekartta tuleville vuosikymmenille osoittaa tuulivoiman kasvavan merkittäväksi energiantuotantomuodoksi Suomessakin. Sähkön käyttäjille tämä merkitsee entistä puhtaampaa sähköä edullisemmalla hinnalla.

”Tilanne on kestämätön, kun 80 prosenttia hyvinvoinnista ja energiasta menee 15 prosentille maailman väestöstä – ja samanaikaisesti puolet maapallon ihmisistä elää kurjuudessa ja tienaa 2 dollaria päivässä. Meillä on väistämättä edessämme energiavallankumous, jossa uusiutuvilla energioilla ja energiatehokkuuden parantamisella on päärooli”, linjaa professori Peter Lund Aalto-yliopistosta.

Tuulivoima on uusiutuvaa ja puhdasta auringon tuottamaa energiaa, jonka polttoaine on ilmaista ja varannot rajattomat. Kotimainen tuulivoiman tuotanto vähentää maamme huikeaa, lähes 10 miljardin euron tuontienergialaskua ja laskee sähkön markkinahintaa. Tuulivoima on kustannuksiltaan kaikkein edullisin puhtaan sähkön tuotantomuoto ja mitä enemmän sitä tuotetaan, sitä enemmän se korvaa kulloinkin kalleinta sähköntuotantomuotoa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen laskelmien mukaan tehokas tuulivoiman tuotanto pienentää esimerkiksi yksittäisen sähkölämmitteisen omakotitalon sähkölaskua arviolta 60 euroa vuoteen 2020 mennessä.

Tuulivoiman rakentaminen nopeasti vauhtiin Suomessa

Tällä hetkellä vain 0,3 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä tuotetaan tuulesta, kun tuulivoiman osuus Euroopan sähköstä on jo 5 prosenttia. Tuulivoima on kuitenkin nopeasti käyttöön otettava, hajautettu energiantuotantomuoto ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen vastikään tekemän selvityksen mukaan alan toimijat pääsevätkin nyt vauhtiin rakennushankkeidensa kanssa, kun niitä hidastaneita luvitus- ym. ongelmia pystytään ratkomaan hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

”Tuulivoima tulee syrjäyttämään nykyisiä tuotantomuotoja ja se luo uuden kilpailukykyisen puhtaan sähkön standardin. Selvityksemme mukaan vuonna 2020 tuulivoimalla tullaan tuottamaan 6 prosenttia ja vuonna 2030 jo 12 prosenttia Suomen sähköstä. Vuonna 2050 tuotantokapasiteetin arvioidaan olevan noin 10.000 MW, jolloin tuulivoiman rakentamisen painopiste siirtyy korvausinvestointeihin”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suominen.

Sähkön hinnan nousu ja tuulivoimaloiden teknologinen kehitys luovat edellytykset huomattavalle tuulivoimatuotannon lisäämiselle ilman tukijärjestelmiä Suomessa. Yksikkökoon kasvun myötä jopa 5-10 MW turbiineja voidaan asentaa merelle kustannustehokkaasti. Turbiinien roottorien halkaisijoiden kasvu ja entistä korkeammat tornit puolestaan mahdollistavat kustannustehokkaan rakentamisen yhä syvemmälle sisämaahan.

Tuulivoimayhdistyksen näkemyksen mukaan tuulivoima lyökin itsensä lopullisesti läpi kustannustehokkaimpana puhtaan energian tuotantomuotona – siitä tulee yksi tärkeimmistä keinoista vähentää energiatuotannon päästöjä. Tuotannossa tuulivoimala kompensoi sen valmistukseen käytetyn hiilijalanjäljen reilussa puolessa vuodessa ja sen osat ovat jo nyt yli 80-prosenttisesti kierrätettäviä.

Hyvinvointia kotimaisesta uusiutuvan energian tuotannosta

Yhdistyksen visiossa tuulivoiman rakentaminen sisällytetään automaattisesti satamien, teollisuusalueiden ja maanteiden maankäyttö- ja kaavoitusprosesseihin alueiden kokonaissuunnittelun tehostamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Samalla Suomesta tulee paikallisen uusiutuvan energian rakentamisen edelläkävijä, jonka vahvuuksia ovat tuotannon integrointi muuhun rakennettuun ympäristöön ja tuulivoimateknologian kehittäminen pohjoisen arktisiin olosuhteisiin.

Hajautettuna sähköntuotantomuotona tuulivoimaan on kehittymässä uudenlainen omistusrakenne, sillä yhä useampi suomalainen yritys ja yksityishenkilö haluaa sijoittaa omaan energiantuotantoonsa.

Tuulivoima tuo työtä, verotuloja ja hyvinvointia kunnille ja niiden asukkaille. Vuonna 2020 ala voi työllistää noin puolet metsäteollisuuden tänä päivänä työllistämästä henkilömäärästä. Energiaomavaraisuuden nosto pitää sijoitetut rahat maassamme lisäämässä kotimaista hyvinvointia.

Lisätietoja

Suomen Tuulivoimayhdistys ry
puheenjohtaja Jari Suominen, 010 557 2371, jari.suominen@st1.fi
toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, 040-771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

professori Peter Lund, Aalto-yliopisto, 040-515 0144, peter.lund@aalto.fi

Suomen Tuulivoimayhdistys perustettiin vuonna 1988 edistämään tuulivoimaa Suomessa. STY:n päätavoitteena on tuulivoimatietoisuuden lisääminen riippumattomaan tieteelliseen tietoon perustuen, sekä tuulivoiman käytön lisääminen Suomessa sen kaikissa muodoissa. Yhdistys pyrkii olemaan johtava ja näkyvä vaikuttaja tuulivoiman edistäjänä edustaen kaikkien jäseniensä yhteisiä näkemyksiä. www.tuulivoimayhdistys.fi

Takaisin ylös