Tuotantotavoitteiden toteutuminen vaatii vauhtia rakentamiseen

Tuulivoimasta kustannustehokkaimmin puhdasta sähköä myös Suomessa

Tuulivoima on kotimainen, päästötön energiantuotantomuoto. Suomen hyvien tuuliolosuhteiden hyödyntäminen on jäänyt silti reilusti jälkeen verrattuna vaikkapa muihin Euroopan maihin. Tuulivoimalle on varattu kuitenkin merkittävä rooli Suomen uusiutuvan energian velvoitteiden täyttämisessä ja energiaomavaraisuuden nostamisessa. Sovitut tavoitteet voidaan saavuttaa ja riippuvuutta fossiilisista energianlähteistä olennaisesti vähentää sähköntuotannossa, jos tuulivoimahankkeita päästään ripeässä tahdissa rakentamaan.

Tuulivoima on kustannustehokkain nykyisistä uusiutuvista sähkön erillistuotannon muodoista. Tuuli on ilmaista ja päästötöntä energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti. Tuotannon hajautuessa eri puolille Suomea tuulivoima ei yksinään aiheuta mittavia sähkön siirtoverkon uusimistarpeita ja vähentää usein myös sähkön siirtohäviöiden määrää toisin kuin keskitetyt sähkön tuotantomuodot. Tuulivoiman rakentamiseen, ylläpitoon ja laitevalmistukseen liittyvistä työllisyys- ja verotuloista pääsee nauttimaan laaja joukko Suomen kunnista ja kuntalaisista, kunhan rakennushankkeita saadaan lisää käyntiin.

Suomen käyttöönottama versio syöttötariffista on markkinaehtoinen ja kustannustehokas. Sitä saa vain tuotetusta energiasta ja siten se poistaa tuottajalta sähkön hintaan liittyvän riskin, mikä puolestaan pienentää järjestelmän kustannuksia. Kustannuksille saadaan vastinetta myös pienentyneiden päästöjen ja päästökustannusten kautta. Samalla Suomi täyttää velvoitteitansa sellaisella energiamuodolla, jonka teknologian kehittäminen hyödyttää suomalaisia ja koko maailmaa vielä sadan vuoden päästäkin.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jari Suominen sanoo: ”Kaikkia energiamuotoja on tuettu niiden alkutaipaleella. Tuulivoimaa tukemalla nostetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja saadaan miljardiluokan investoinnit, joista merkittävä osa pysyy tasaisesti ympäri maata sijoittuvilla projektipaikkakunnilla. Samalla varmistamme paikallisen, riippumattoman energiantuotannon, sekä lisätuloa pienillekin paikkakunnille.” Tuulivoimainvestoinnit sopivat myös pienemmille tuottajille ja tuovat siten kaivattua kilpailua keskittyneille sähkömarkkinoille.

"Tuuli on yksi Suomen suurista hyödyntämättömistä energiavarannoista, jota on mahdollisuus rakentaa nopeasti ja joustavasti” Suominen sanoo, ”Saksa on hyvä esimerkki siitä, että rakennettuaan jo nyt Euroopan suurimman tuulivoimatuotantokapasiteetin, heidän johtopäätöksensä on lisätä investointeja tuuleen siten, että siitä tulee maalle merkittävin sähköntuotantomuoto.”

”Hankkeita käsittelevillä ministeriöillä ja viranomaisilla on vastuu siitä, että tuulivoiman rakentamisen käytännöistä tulee toimivia ja kustannustehokkaita, kun he valmistelevat ohjeistusta kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin ja lupaprosesseihin. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että pääsemme mahdollisimman nopeasti kohdistamaan tuulivoima-alan resurssit itse rakentamiseen”, Suominen toteaa.

”Kansallisten tavoitteiden mukaan tuulivoima kattaa 15 prosenttia EU:n sähkön kulutuksesta vuonna 2020 ja 25 prosenttia vuonna 2030. Suomessa on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa tuulivoimaa kuin EU:ssa keskimäärin. Meillä on vastaavat tuuliolosuhteet sekä paljon tilaa tuulivoimaloille”, muistuttaa Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen ja kysyy: ”Miksi emme pyrkisi myös samaan kuin muu Eurooppa?”

Lisätietoja

Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Jari Suominen, puh. 050 595 6780, jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi
Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Anni Mikkonen, puh. 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

Takaisin ylös