TuuliWatin kahdeksas tuulipuisto Tornion Kitkiäisvaaraan

TuuliWatti Oy rakentaa Tornion Kitkiäisvaaraan tuulivoimapuiston, johon tulee seitsemän 4,5 MW:n voimalaa. Kitkiäisvaarassa aloitetaan sähköntuotanto loppukesästä 2014. Uuden tuulipuiston rakentaminen täyttää samalla yhtiön ensimmäisen investointivaiheen tavoitteet. TuuliWatin tähän mennessä investoima tuulivoiman tuotanto vastaa jo 10 % Suomen hallituksen 2020 tuulisähkötavoitteesta.

Tuulivoima-alan johtavaksi toimijaksi noussut TuuliWatti on nyt saavuttanut vuoteen 2020 asettamansa ensimmäisen investointivaiheen tavoitteen eli tuottaa 0,6 TWh tuulisähköä. Tuotantomäärä vastaa noin 10 % Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassaan linjaamasta 2020 tuulisähkötavoitteesta. Kitkiäisvaaran investointipäätöksen myötä TuuliWatti on investoinut tuulivoimaan 190 MW ja tuulipuiston valmistuttua TuuliWatin 51 voimalan tuulisähkön tuotanto vastaa jo 270.000 kerrostaloasunnon tarvitsemaa käyttösähköä. Seuraavaksi tavoitteekseen yhtiö on asettanut 500 MW:n kokonaiskapasiteetin rakentamisen Suomeen vuoteen 2016 mennessä.

”Kun avasimme ensimmäisen tuulivoimalamme kolme vuotta sitten, Suomea kutsuttiin tuulivoiman kehitysmaaksi. Olemme olleet osoittamassa omalla esimerkillämme, että maassamme on ymmärretty tuulivoiman merkitys. Tuulivoiman rakentaminen lisää maamme energiaomavaraisuutta ja parantaa kilpailukykyämme korvaamalla tuontisähköä kotimaisella tuulisähköllä. Lisäksi tuulivoima luo Suomeen työpaikkoja ja hyvinvointia. Teknologiateollisuuden laatiman tiekartan mukaan noin 40 % EU:n tuulivoima-alan elinkaarikustannuksista tulee muusta kuin itse voimalatoimituksesta ja valtaosa tästä jää kotimaahan”, kertoo TuuliWatin toimitusjohtaja Jari Suominen.

Energiayhtiö St1:n ja S-Voiman yhteisyritys TuuliWatti työllistää tuulivoiman rakennusprojekteillaan merkittävästi suomalaisia osaajia laajassa kumppaniverkostossaan eri puolilla maata. He toimivat esimerkiksi tuulivoiman hankekehityksessä, luvituksessa, rahoituksessa, suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä sekä monissa muissa tarvittavissa oheispalveluissa.

”Tornion kaupunki näkee tärkeäksi uusiutuvan energiantuotannon mahdollistamisen: Kitkiäisvaaran tuulivoimapuisto on järjestyksessä toinen kaupungin alueelle sijoittuva tuulipuisto. Kansallisen energianäkökulman lisäksi kaupunki pitää tärkeänä tuulivoimahankkeiden toteuttamisessa avoimuutta ja onnistunutta vuorovaikutusta – toisin sanoen paikallista sitouttamista asukkaiden, maanomistajien, yritysten ja yhteisöjen kuulemisessa ja niiden huomioon ottamisessa”, toteaa Tornion kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Oy, 010 557 2371, etunimi.sukunimi@tuuliwatti.fi

TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu yhtiö kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueilla tähdäten lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea. www.tuuliwatti.fi

Takaisin ylös