TuuliWatti Oy ja Winwind Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen tuuliturbiinien toimituksesta

Osapuolet ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jolla varmistetaan mahdollisimman kustannustehokkaiden ja erityisesti Suomen olosuhteisiin sopivien tuulivoimaloiden toimitukset TuuliWatille.

Osapuolet sitoutuvat sopimuksessa jatkuvaan tuotekehitykseen erityisesti sisämaa-alueille suunniteltujen turbiinien osalta, sekä varmistamaan, että kehitettävät tuotteet ovat teknisiltä ratkaisuiltaan, ominaisuuksiltaan, kustannusrakenteeltaan ja suoritusarvoiltaan markkinoiden paras vaihtoehto – oikea turbiini oikeaan paikkaan.

TuuliWatti keskittyy rakentamaan tuulipuistoja maa-alueille, joissa tuuliolosuhteet asettavat erityisvaatimuksia käytettäville turbiineille TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen kertoo.

Sopimuksessa TuuliWatti sitoutuu hankkimaan voimaloita WinWinDiltä. Tämän edellytyksenä on, että osapuolet pystyvät varmistamaan hankittavien voimaloiden parhaan kustannustehokkuuden TuuliWatille. Tämän varmistamiseksi osapuolet sitoutuvat tekemään jatkuvaa kehitystyötä voimalan tuottavuuden parantamiseksi ja kokonaiskustannuksen alentamiseksi.

Teollinen tuulivoima on puhtaan energian osa-alue, jossa on paljon potentiaalia Suomessa.

TuuliWatilla on käynnissä 8 tuulipuiston kehityshankkeet eripuolilla Suomea. Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävään tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

WinWinD pitää TuuliWatin kanssa solmittua yhteistyösopimusta erittäin merkittävänä. ”TuuliWatin toimintatapa on erittäin edistyksellinen ja molempia osapuolia hyödyttävä. Pitkäaikaisella sopimuksella pystymme tarjoamaan palvelua, joka auttaa asiakastamme menestymään liiketoiminnassaan entistä paremmin”, toteaa WinWinDin Euroopan toimintojen johtaja Jari Varjotie.

TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1:n ja SOK:n vuonna 2009 perustama yhteisyritys. TuuliWatti Oy on uudentyyppinen toimija Suomen energiamarkkinoilla. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja lupa-asioiden käsittely rytmittää pitkälti resurssien tarvetta. TuuliWatin operointi rakentuu kustannustehokkaaseen malliin, jossa osakkuusyritysten työpanosta voidaan tarvittaessa kohdentaa joustavasti hankkeisiin niiden edetessä. Yhtiön hallinto muodostuu molempien osakasyritysten edustajista.

Winwind Oy valmistaa ja toimittaa yhden ja kolmen megawatin tuulivoimaloita, jotka perustuvat matalakierrosteknologiaan. Yritys on perustettu vuonna 2000 ja työllistää tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 700 henkilöä. Suomen lisäksi WinWinDin tuulivoimalat tuottavat energiaa Ruotsissa, Virossa, Ranskassa, Portugalissa, Tšekissä ja Intiassa. WinWinDin pääkonttori on Espoossa ja kokoonpanotehtaat Suomessa ja Intiassa. Pääomistajat ovat intialainen Siva Group, abudhabilainen Masdar ja Suomen Teollisuussijoitus Oy.

Lisätietoja

TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, p. 050-595 6780, s-posti: jari.suominen(at)tuuliwatti.fi

www.tuuliwatti.fi

Winwind Oy, Jari Varjotie, johtaja, Euroopan toiminnot, p. 0400 419734, s-posti: jari.varjotie(at)winwind.fi

www.winwind.fi

Takaisin ylös