YIT toteuttaa TuuliWatille Simon uusien tuulivoimaloiden perustukset

YIT ja TuuliWatti Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen neljän tuulivoimalan perustuksen toteuttamisesta Simon Leipiöön. Voimaloiden perustustyöt aloitetaan alkuvuodesta 2013 ja niiden arvioidaan valmistuvan heinäkuuhun mennessä.

Toteutettavat tuulivoimalat ovat aivan uutta koko- ja teholuokkaa Suomessa.

”Aiempaa tehokkaammat 4,5 megawatin laitokset merkitsevät myös sitä, että voimaloita tarvitaan lukumääräisesti vähemmän. Simoon rakennettavien uusien laitosten tornin korkeus on 140 metriä, roottorin halkaisija 128 metriä ja siiven kärki on 204 metrin päässä maasta. Näin tehokkaita voimaloita ei Suomessa entuudestaan ole”, kertoo TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Simoon nyt toteutettavat neljä perustusta ovat osa YIT:n ja TuuliWatin noin vuotta aiemmin sopimaa puitesopimusta, jonka tavoitteena on rakentaa yhteistyössä perustukset noin 90 voimalalle.

”Olemme tehneet yhteistyötä YIT:n kanssa jo aiemmin ja kokemukset ovat olleet erinomaiset. Halusimme toimia jo tutuksi tulleen, luotettavan yhteistyökumppanin kanssa”, Suominen jatkaa.

”Kehitämme systemaattisesti omaa toimintaamme ja pyrimme parantamaan asiakkaan kokemaa palvelun tasoa ja koko hankkeen kustannustehokkuutta jatkuvasti. Pitkäaikainen yhteistyö TuuliWatin kanssa antaa tähän hyvät edellytykset ja on omalta osaltaan myös varmasti osoitus YIT:n kyvystä toimia hankkeen parhaaksi ja asiakasta kuunnellen”, kertoo YIT:n tuulivoimaliiketoiminnasta vastaavan yksikön johtaja Harri Orko.

TuuliWatti on Suomessa tuulivoima-alan edelläkävijä, joka hakee kustannustehokkaampia ja ympäristölle parempia ratkaisuja tuulivoiman tuotantoon. Simon tuulipuiston lisäksi TuuliWatti rakensi YIT:n kanssa vuonna 2012 tuulipuistot Iihin ja Tervolaan. Rakennushankkeet vastasivat noin 70 % koko Suomen uudesta tuulivoimakapasiteetista vuonna 2012. TuuliWatti jatkaa uusien tuulivoimaloiden toteuttamista vuonna 2011 julkaistun investointiohjelmansa mukaisesti.

YIT tarjoaa tuulivoimalan koko 20–25-vuotiselle elinkaarelle palveluita hankkeen kehitysvaiheesta sen ylläpitoon. Palvelutarjonta kattaa maanrakennustyöt teiden ja lähialueen infrastruktuurin rakentamisesta tuulivoimalan perustusratkaisuihin sekä sähköistyksiin.

Lisätietoja

Harri Orko, yksikön johtaja, YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut, harri.orko@yit.fi, puh. 050 440 2322
Jari Suominen, toimitusjohtaja, TuuliWatti Oy, jari.suominen@st1.fi, puh. 010 557 2371

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 26 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2011 YIT:n liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

Takaisin ylös