TuuliWatti on kotimainen energiayhtiö

TuuliWatti Oy on St1:n ja S-Voiman omistama teollisen tuulivoiman yhteisyritys. Yritys on perustettu tuottamaan sähköä omistajilleen. TuuliWatti tuottaa nykyaikaisella teknologialla puhdasta kotimaista sähköä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä tapahtuu kehittämällä ja rakentamalla tuulipuistoja maa-alueille. TuuliWatti tuotti vuonna 2015 reilun kolmanneksen Suomen koko tuulivoimatuotannosta. Yrityksellä on 130 voimalaa valmiina tai rakenteilla eri puolilla Suomea. TuuliWatin omistajien yhteiset investoinnit tuulivoima-kapasiteettiin ovat noin 650 miljoonaa euroa.

Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja lupa-asioiden käsittely rytmittää pitkälti resurssien tarvetta. TuuliWatin operointi rakentuu malliin, jossa osakasyritysten työpanosta voidaan tarvittaessa kohdentaa joustavasti hankkeisiin niiden edetessä. Yhtiö työllistää suoraan kymmeniä omistajiensa palkkalistoilla olevia henkilöitä. Lisäksi TuuliWatin välillisesti työllistävä vaikutus on huomattava. Yhtiön hallinto muodostuu molempien osakasyritysten edustajista. Yrityksen kotimaiset omistajat maksavat veronsa tuloksesta omien yhtiöidensä verotuksessa Suomeen.

St1:n motivaatio olla mukana tuulivoimassa on selkeä. Tuulivoima on yksi kustannustehokkaimmista puhtaan energian tuotantomuodoista, ja sopii hyvin St1:n visioon “olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä”. S-ryhmän näkökulmasta investoiminen puhtaaseen, uusiutuvaan ja kotimaiseen energiamuotoon on investoimista tulevaisuuteen. Kun saamme ja tuotamme itse mahdollisimman paljon energiastamme maan rajojen sisäpuolella, pidämme omalta osaltamme Suomea elinvoimaisena, turvaamme palveluiden saatavuutta ja edistämme hiilineutraalia yhteiskuntaa.  

TuuliWatin toiminta perustuu hajautetun energiantuotannon malliin. Näin varmistetaan mahdollisimman pienet siirtohäviöt ja verkkoinvestoinnit. Suunnittelu ja rakennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kohdekuntien kanssa. Tuulipuistojen rakennuspaikkoja valittaessa pyritään yhdistämään luonnon, ilmaston ja taloudellisen edun intressit kestävällä tavalla.

Energiatuotannon uusia tuulia

Suomessa on valtavat uusiutuvan energian varannot. Kotimaisen uusiutuvan energian tuotanto pienentää tuontienergialaskua ja luo kokonaan uutta työtä. Nykyiset investointisuunnitelmat huomioiden, kesään 2017 mennessä TuuliWatin tuotantokapasiteetti yltää kaikkiaan 1,4 terawattituntiin vuodessa. Tämä vastaa 650 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta.

TuuliWatti tukee Hyvän tuulen tuella vuosittain hankkeita, jotka tähtäävät yhtiön tuulivoima-alueiden ympäristöarvojen säilyttämiseen sekä tuulivoimaa yleisesti edistäviin projekteihin.

TuuliWatin vaikutus tuulivoima-alueilla

TuuliWatilla on tuulipuistoja yhdeksällä eri paikkakunnalla: Salossa, Porissa, Siikaisissa, Kalajoella, Raahessa, Iissä, Simossa, Torniossa ja Tervolassa. Tuulivoimalla on taloudellista merkitystä näissä kunnissa muun muassa rakennusvaiheessa, tiestön ylläpidossa, vuokrina ja kiinteistöveroina. Taloudellisten vaikutuksien lisäksi tuulivoima on puhdasta energiaa ja näin ollen se ei tuota hiilidioksidi- tai hiukkaspäästöjä.

TuuliWatti on tehnyt mittavan 650 miljoonan euron investointiohjelman vuoden 2017 loppuun asti. Tästä Suomeen jäävä osuus on jopa 250 miljoonaa euroa ja paikallisesti jäävä osuus voi nousta jopa 80 miljoonaan euroon. Lisäksi TuuliWatin investoinnit valmistuessaan tarkoittavat vuosittain pienenevää tuontienergian määrää noin 40 miljoonan euron arvosta ja päästökauppalaskun alenemaa noin 4 miljoonan euron edestä nykyisillä päästökaupan hinnoilla. Paikallisesti TuuliWatin investoinnit tarkoittavat vuositasolla noin 8 miljoonan euron vero- ja vuokratuloja kunnille ja maanomistajille. Laitteiden käyttöiäksi on arvioitu 20 vuotta ja positiiviset taloudelliset vaikutukset jatkuvat koko laitteiden käyttöiän.  

Takaisin ylös